Kontakty do pracodawców

Szukając praktyk możesz obrać dwie drogi: 

zgłosić się osobiście do znajomych firm i tam bezpośrednio pytać o możliwość zatrudnienia jako pracownika młodocianego - PAMIĘTAJ - pracodawca musi mieć uprawnienia instruktora zawodu. 

LUB

zgłosić się do właściwego dla danego zawodu cechu i tam poprosić o kontakty do pracodawcy w danym zawodzie.

Kliknij we właściwy zawód poniżej, aby wyświetlić listę kontaktów do pracodawców i cechów.