Jak się zrekrutować?

Aktualny harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do klas I w Szkołach Ponadpodstawowych:

Rekrutacja uzupełniająca do klas I w Szkołach Ponadpodstawowych:

Logownie do systemu rekrutacji możliwe jest za pomocą profilu zaufanego


Najczęściej zadawane pytania

Ile mamy miejsc i które przedmioty są punktowane?

Branżowa Szkoła I stopnia

Technikum,
Branżowa Szkoła II stopnia i KKZ