Jak się zrekrutować?

Aktualny harmonogram rekrutacji

16.05 – 17.06 do godziny 15:00 generowanie wniosku w systemie rekrutacyjnym

16.05 – 16.07 wydawanie skierowań na badania lekarskie (Lista ośrodków medycyny pracy)

PO 17 CZERWCA BLOKADA WPROWADZANIA WNIOSKÓW!!!

21.06 – 5.07 do godziny 15:00 uzupełnienie wniosku o skan świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz wpisanie ocen i wyników do systemu rekrutacyjnego

5.07 – 11.07 weryfikacja wniosków przez komisję

15.07 do 15:00 podanie informacji o kandydatach zakwalifikowanych

16.07 – 22.07 do godziny 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia (złożenie oryginałów dokumentów  do placówki)

23.07 do 12:00 podanie informacji o kandydatach przyjętych

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

24.07 – 25.07 do godziny 15:00 generowanie wniosku w systemie rekrutacyjnym, razem  z uzupełnieniem o skan świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz wpisanie ocen i wyników do systemu rekrutacyjnego

24.07 – 2.08 wydawanie skierowań na badania lekarskie (Lista ośrodków medycyny pracy)

24.07 – 30.07  weryfikacja wniosków przez komisję

1.08 do 15:00 podanie informacji o kandydatach zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

2.08 – 8.08 do godziny 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia (złożenie oryginałów dokumentów  do placówki)

9.08 do 12:00 podanie informacji o kandydatach przyjętych w rekrutacji uzupełniającej


Logowanie do systemu rekrutacji możliwe jest za pomocą profilu zaufanego


Najczęściej zadawane pytania

Ile mamy miejsc i które przedmioty są punktowane?

Branżowa Szkoła I stopnia

Technikum,
Branżowa Szkoła II stopnia i KKZ