Poznaj szkołę mistrzów

Poznaj naszą szkołę

Nigdy nie byłeś w naszej szkole? Koniecznie zobacz spacer, w który zabiorą Cię nasi nauczyciele: Ewelina Krycia i Maciek Najwer. 

To spacer VR - w czasie oglądania tego wideo możesz rozejrzeć się dookoła i sam odkryć niesamowite wnętrza naszego 100 letniego gmachu szkoły.

Nasza szkoła to DWIE SZKOŁY - Poznaj je!

Technikum nr 5

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia

REKRUTACJA 2024/2025 - planowany nabór

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji to dla wszystkich proponowanych przez nas kierunków kształcenia: język polski, język obcy, matematyka oraz przedmiot podany poniżej przy konkretnym kierunku.

Poniżej podana jest lista przedstawiająca planowany nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Technikum nr 5


Branżowa Szkoła II stopnia


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)

Branżowa szkoła I stopnia

zobacz naszą szkołę

Zespół budynków przy ul. J. Wł. Dawida 5-11 we Wrocławiu (Arletiusstrasse 5-11) powstał w latach: 1901-1903 (I etap budowy) i 1907-1909 (II etap budowy), jako Zespół Szkół Ludowych.

Autorami projektu byli wrocławscy architekci: Richard Plüddemann i Karl Klimm. Zespół Szkół Ludowych usytuowany u zbiegu ulic Joannitów i Dawida powstał w tym samym czasie i na wspólnej działce wraz z kompleksem Gimnazjum Św. Elżbiety (dzisiejszy Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego). 

Zespół składał się z dwóch budynków, które swoimi elewacjami szczytowymi zwrócone zostały ku ulicy oraz z hali gimnastycznej, umiejscowionej poprzecznie do nich. Projekt neogotyckiego wystroju elewacji, z charakterystycznymi ażurowymi szczytami ryzalitów i osiami okiennymi, ujętymi we wnęki, charakteryzuje się: trójkątną formą szczytów o poziomo odgiętych narożach, prostym zamknięciem otworów okiennych z łukami odciążającymi i uproszczonym, stylizowanym detalem architektonicznym. 

Pod koniec II wojny światowej budynek został przeznaczony na szpital i całkowicie opróżniony ze sprzętów. Na skutek działań wojennych uległ też częściowemu zrujnowaniu, jednak nie został całkowicie zniszczony.

Szkoła w liczbach